illustration bike man 1

Basisveiligheid

Hier zijn vier basis fietstips voor het fietsen

Behoud controle

De volgende dingen kunt u doen om de controle over uw fiets te behouden, zelfs in geval van nood:

 • Zorg ervoor dat uw fiets de juiste maat heeft en goed is afgesteld op uw maat.
 • Een goed passende fiets is comfortabeler en gemakkelijker te bedienen.
 • Een fietswinkel kan u helpen bij het kiezen van de juiste maat fiets.
 • Zorg ervoor dat uw fiets in goede staat verkeert door deze regelmatig te inspecteren.

Bescherm Jezelf

Goed passende helmen bieden bescherming tegen een mogelijk levensbedreigende hoofdwond. Volgens de wet moeten fietsers jonger dan 18 jaar tijdens het rijden op de openbare weg een fietshelm dragen.

Draag uw helm volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

helmet

Wees Zichtbaar en Alert

Zelfs als u zich aan alle verkeerswetten houdt, is er altijd een risico op een aanrijding.

 • Wees voorbereid om te stoppen voor voertuigen die wachten bij stopborden, op opritten of parkeerplaatsen.
 • Wees bereid om voertuigen te ontwijken die u net zijn gepasseerd en die naar rechts kunnen afslaan.
 • Gebruik handgebaren voor het maken van bochten of het veranderen van rijstrook om het verkeer om u heen te waarschuwen.

Rijd in een Veilige Positie

Rijd in dezelfde richting als het verkeer, zodat u in de volgende scenario's beter zichtbaar bent voor bestuurders die de weg betreden of van rijstrook veranderen:

 • Voorbij een voertuig of een andere fiets.
 • Voorbereiden om op een kruispunt een bocht naar links te maken.
 • Wanneer een rijstrook te smal is voor een fietser
 • Als we een rechterbocht naderen
 • Als de weg eenrichtingsverkeer is met twee of meer rijstroken.

INBEGREPEN BIJ ELKE FIETSVERHUUR

HELM
FIETSSLOT
GPX TRACK VOORGESTELDE ROUTES
GRATIS KINDERZITJE TOT 20KG

Voorwaarde en doel

Gebruik en onderhoud van Apparatuur

De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat hij de Apparatuur heeft geïnspecteerd en dat de Apparatuur in goede staat is en geschikt is voor het beoogde gebruik.

De veiligheid van de Klant en anderen

Fietsen brengt risico's met zich mee. De Klant gaat ermee akkoord dat ondanks deze risico's hij toch wil deelnemen aan de vakantie en/of de huur en het gebruik van de Apparatuur, en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor: (a) de Apparatuur; en (b) de veiligheid van de Klant en anderen.

Later terugkomen wordt in rekening gebracht

De Opdrachtgever zal gedurende de Huurperiode naar behoren en in redelijkheid zorg dragen voor de Apparatuur en deze in goede orde en conditie aan Bicycl-e retourneren tegen 19.00 uur op de in de Overeenkomst vermelde retourdatum, tenzij anders overeengekomen door Bicycl-e. Voor te late retourzendingen wordt een daghuurprijs in rekening gebracht tot aan de retourzending, tenzij vooraf afspraken zijn gemaakt.

Competent oml Apparatuur te gebruiken

De Klant garandeert dat alle personen die de Apparatuur zullen gebruiken, bevoegd zijn om de Apparatuur te gebruiken, het zullen gebruiken op de wijze waarop deze is ontworpen, de aanwijzingen van Bike Breaks met betrekking tot het gebruik en de veiligheid van de Apparatuur zullen opvolgen en alle wetten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik en de controle van de Apparatuur zullen naleven.Geen wijzigingen aan de apparatuur.

De Klant zal de Apparatuur niet wijzigen of aanpassen

De Klant zal de Apparatuur niet wijzigen of aanpassen zonder toestemming van Bike Bicycl-e. Indien de Klant de Apparatuur zonder toestemming van Bike Breaks wijzigt, worden deze wijzigingen of aanpassingen als schade beschouwd en is artikel 7) van toepassing. Schade of verlies

Verantwoordelijk voor eventuele schade

De Klant is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan of verlies van de Apparatuur tijdens de Huurperiode. De Klant zal Bicycl-e onmiddellijk op de hoogte brengen indien de Apparatuur beschadigd of verloren is gegaan, en zal alle redelijke instructies van Bicycl-e met betrekking tot dergelijke beschadigde of verloren gegane Apparatuur opvolgen.

In geval van schade

In geval van schade aan de Apparatuur (met uitzondering van redelijke slijtage en eventuele schade aan binnenbanden), hoe dan ook veroorzaakt, is de Klant verantwoordelijk voor en zal hij Bicycl-e de volledige kosten van alle herstellingen betalen, met inbegrip van de kosten voor het vervangen van beschadigde onderdelen en de kosten voor het herstellen van de Apparatuur in de staat waarin deze zich bevond bij aanvang van de Huurperiode. Voor alle duidelijkheid, Bicycl-e heeft als enige het recht om dit in redelijkheid te bepalen: (a) of de Apparatuur tijdens de Huurperiode is beschadigd; (b) of dergelijke schade verder gaat dan redelijke slijtage; (c) de omvang van dergelijke schade; en (d) de volledige kosten van de vereiste reparaties.

In geval van verlies

In geval van verlies van de Apparatuur, door welke oorzaak dan ook ontstaan, is de Klant verantwoordelijk voor en betaalt Bicycl-e de volledige kosten van de vervanging van deze Apparatuur aan Bicycl-e.

Betaling

 • Voor alle boekingen is volledige betaling vereist bij de boeking. De betaling zal worden gedaan via het beveiligde online boekingssysteem.
 • De klant gaat ook akkoord met de betaling van alle van toepassing zijnde kosten: (a) IVA-belasting en andere belastingen of heffingen van overheidswege; en (b) bankkosten op overschrijvingen.
 • Betaling van het gehele of een deel van de totale prijs (inclusief betaling per creditcard) is aanvaarding van deze AV.

Wijzigingen in Boekingen / Annulering

 • Indien de dienst tijdens de Huurperiode niet beschikbaar komt door omstandigheden buiten de wil van Bicycl-e (zoals diefstal, brand, aardbeving of schade door een eerdere huurovereenkomst), zal Bicycl-e alles in het werk stellen om de Klant een passend alternatief te bieden. Indien Bicycl-e niet in staat is een passend alternatief aan te bieden, heeft de Opdrachtgever recht op volledige terugbetaling van de aan Bicycl-e betaalde bedragen, verminderd met de kosten die Bicycl-e in verband met deze boeking heeft gemaakt.
 • Er vindt geen restitutie plaats bij vervroegde terugzending, te late afhaling, no-shows of verandering van mening.
illustration footer top